Muziektherapie

Muziektherapie is één van de vaktherapeutische beroepen, zoals geformuleerd door de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). 

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij muziek het pre- of nonverbale middel is om mensen te helpen met problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig of cognitief gebied. 

Muziek heeft invloed op de stemming van mensen en kan aanzetten tot bewegen. Via muziek kunnen mensen experimenteren met nieuw gedrag en hun gevoelens leren uiten.  

Muzikaal gedrag vertoont overeenkomsten met alledaags gedrag. Door gericht ervaringen op te doen tijdens het maken van muziek krijgt de client meer inzicht in zichzelf en zal ook verbanden gaan leggen met het dagelijkse leven waarin hij/zij functioneert.

De muziektherapeut maakt de client via muziek bewust van (muzikaal) gedrag en de manier van communiceren. Door middel van muzikale interventies wordt een proces op gang gebracht, dat inwerkt op het muzikale gedrag en ook op de  beleving en gevoelens van de client. Door de interventies kunnen gedrag, beleving of gevoel veranderen, versterkt worden of aangepast. 

Muziektherapie is ook geschikt voor mensen die zichzelf als on-muzikaal beschouwen, muzikale ervaring is niet vereist.