Interessante links

Op deze pagina tenslotte nog enkele interessante links die ik u graag wil aanraden om te bekijken.


Invloed muziek op welzijn

Welke invloed heeft muziek op het welzijn van mens en dier?

Muziek en hersenen.

Over hoe de hersenen voordeel hebben aan het luisteren naar muziek en spelen op een instrument.

Muziektherapie vermindert depressie bij kinderen en jongeren

Een Noord-Iers onderzoek naar verminderen van depressieve klachten bij jongeren met behulp van muziektherapie.

Muziek maakt slim !

Een website waarin uitgelegd wordt waarom muziekonderwijs zo belangrijk is.

Gabriella's song

Uit de ontroerend mooie film "As it is in heaven".

When meds fail: a case for musictherapy

Een TEDX lezing van Tim Ringgold over muziektherapie.

Hanneke Kappen
De website van Hanneke Kappen, Capital Coach/trainer uit Groningen.

Dementie 1

Muziektherapie bevordert levenskwaliteit van dementerenden, met muziektherapeute Manon Bruinsma.

Dementie 2

Een wat uitgebreider fragment over Henry uit 'dementie 1", een oude demente man in een Amerikaans verzorgingstehuis. Met o.a. Oliver Sacks.

Kunst en ouderen

Hartverwarmend filmpje over de invloed van kunst (muziek, dans en beeldend) op ouderen.

Kapsonic