Doelen

Muziektherapie is doelgericht. De muzikale omgeving wordt gebruikt als veilige oefenplaats om deze doelen te bereiken.

Emotionele doelen 

Hier staan het herkennen en uiten van eigen gevoelens en emoties, alsmede het omgaan van de emoties van een ander centraal. "Hoe ga ik om met mijn verdriet, hoe ga ik om met de boosheid van een ander, wie ben ik, wat voel ik eigenlijk echt, ben ik het wel waard, waarom durf ik soms niet, moet alles zo perfect zijn, hoe ga ik beter om met stressvolle situaties ?"

Functionele doelen

Het oefenen en leren van nieuwe technieken waardoor men beter functioneert; verbeteren van de concentratie, beter overzicht krijgen over waar men mee bezig is, een structuur beter leren vasthouden, beter leren omgaan met veranderingen, stemgebruik verbeteren, motoriek verbeteren.

Sociale doelen

Het leren (her)kennen van de eigen grenzen en die van een ander, verbeteren van de sociale vaardigheden, verbeteren van de communicatie met anderen, assertiever durven zijn. 

"Hoor/zie ik die andere, word ik wel gehoord/gezien, hoe kan ik makkelijker samenwerken, hoe maak ik mijzelf verstaanbaar naar anderen, luister ik wel goed"?