De beroepscode

Als muziektherapeut ben ik gehouden aan de beroepscode voor muziektherapeuten, zoals is opgesteld door de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. 

Hieronder de link waar u deze kunt inzien:

Beroepscode


©kappenenkappen